Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

02-Stycznia-2018

Marianki
Imię Godziny obecności
Katarzyna.S 11:00 ; 13:00
Katarzyna.S 11:00 ; 13:00

25-Stycznia-2018

Marianki
Imię Godziny obecności
Katarzyna.S 11:00 ; 13:00
Katarzyna.S 11:00 ; 13:00

3-Lutego-2018

Marianki
Imię Godziny obecności
Katarzyna.S 11:00 ; 13:00
Katarzyna.S 11:00 ; 13:00

10 przykazań Dziecka Maryi

 1. Nie opuszcza porannej i wieczornej modlitwy.
 2. W Kościele modli się pobożnie, bez rozglądania patrzy na tabernakulum.
 3. Jest gorliwą apostołką wśród koleżanek i kolegów.
 4. Odznacza się posłuszeństwem wobec rodziców i przełożonych.
 5. Jest wzorem dobroci, unika wszelkich sprzeczek i kłótni.
 6. Jest aniołem czystości i brzydzi się wszystkim co nieskromne.
 7. Stara się być pilną w nauce i religijnych obowiązkach.
 8. Jest miłośniczką prawdy i nigdy nie kłamie.
 9. Jest pełna radości i życia i stara się ją sprawić całemu otoczeniu.
 10. Jest uczynna dla wszystkich i brzydzi się samolubstwem.

Obowiązki Dziecka Maryi

 1. Dziecko Maryi żyje w łączności z Bogiem.
 2. Bierze czynny udział w Eucharystii.
 3. Czci Niepokalaną i pragnie Ją naśladować.
 4. Często rozmawia z Bogiem na modlitwie.
 5. Pogłębia swoją wiedzę religijną. Uczęszcza na spotkania Dzieci Maryi.
 6. Kocha swoją parafię. Aktywnie włącza się w jej życie.
 7. Dba o religijną atmosferę w rodzinie.
 8. Jest wzorem ucznia.
 9. Śpieszy bliźnim z pomocą.
 10. Jest apostołem wśród otoczenia.

Za przykładem Maryi żyjemy według wskazań modlitwy "Ojcze nasz"

 • Naśladujemy dobroć Ojca Niebieskiego, Jezusa i Maryi
 • Jak Jezus i Maryja zauważamy bliźniego i pomagamy mu
 • Świat ukazuje nam wspaniałość Ojca, który jest w niebie
 • Dzieci Boże często rozmawiają z Ojcem, który jest w niebie
 • Chcemy, by wszyscy poznali i czcili Imię Boga
 • Budujemy Boże Królestwo pokoju i dobroci
 • Wypełniając, jak Maryja, swoje codzienne obowiązki, spełniamy wolę Bożą
 • Wypełniamy wolę Bożą, rozwijając nasze talenty i służąc nimi innym
 • Przez niesienie krzyża trudów i cierpień wypełniamy wolę Bożą
 • Prosimy Boga o pokarm dla duszy i ciała
 • Troszczymy się o innych jak Jezus i Maryja
 • Za każde zło przepraszamy Boga i wynagradzamy je dobrem
 • Na wzór Chrystusa przebaczamy innym
 • Modlitwą zwalczamy pokusy do zła
 • Cieszymy się z obietnicy życia wiecznego

Z Maryją słucham w Kościele

 • Maryja - naszą kochającą Matką
 • Z Maryją - naszą Matką, żyjemy we wspólnocie Kościoła
 • Naśladujemy Matkę Najświętszą, pełniącą Bożą wolę
 • Jak Maryja współdziałamy z Bogiem
 • Apostolstwo radości
 • W ciszy z Maryją słuchamy Boga
 • Z Maryją wsłuchujemy się w naukę Chrystusa
 • Słuchamy Boga mówiącego do nas przez głos sumienia
 • Z Maryją słuchamy Boga mówiącego do nas przez różne wydarzenia
 • Jak Maryja dostrzegamy Chrystusa w drugim człowieku i służymy mu
 • Maryja - Matka słuchająca ludzi
 • Matka współczująca
 • Współczujemy jak Jezus i Maryja
 • Naśladujemy Chrystusa i Maryję współczujących bliźnim

Z Maryją modlę się w Kościele

 • Wierność Bogu przez modlitwę
 • Wierność modlitwie mimo przeszkód i roztargnień
 • Bóg uzdalnia nas do modlitwy
 • Modlitwa z Pismem Świętym
 • Modlitewne wsłuchiwanie się w Boga
 • Modlitwa indywidualna i wspólnotowa
 • Moja rozmowa z kochającym Ojcem
 • Odkrywanie woli Bożej - modlitwą
 • Modlitwa - przyjacielską rozmową z Jezusem Chrystusem
 • Jezus Chrystus pragnie się ze mną spotkać w Komunii Świętej
 • Modlitwa - trwanie przed Bogiem
 • Moja rozmowa z Matką Najświętszą
 • Rozważania różańcowe
 • Modlitwa uwielbienia i dziękczynienia
 • Modlitwa prośby
 • Bóg nam przebacza, gdy my przebaczamy
 • Jezus przebacza nam grzechy w sakramencie pojednania
 • Modlitwa psalmami

Historia Dzieci Maryi

Powstanie wspólnoty Dzieci Maryi w Kościele powszechnym zawdzięczamy św. Katarzynie Labouré. To właśnie jej w 1835 roku Maryja oznajmiła, że chce, aby powstała taka wspólnota, której będzie udzielała wielu łask. Siostra Katarzyna powiedziała swojemu spowiednikowi o żądaniu Najświętszej Maryi Panny i robiła wszystko, aby prośba Matki Bożej została spełniona. Dzięki niej powstało stowarzyszenie młodych dziewcząt, Dzieci Maryi, zjednoczone wspólną czcią dla Matki Bożej. W 1847 roku wspólnota została włączona do rzymskiej Sodalicji Mariańskiej, prowadzonej przez Jezuitów.

Św. Katarzyna Labouré

Katarzyna Labouré urodziła się 2 maja 1806 roku w małej wiosce Fain - les - Moutiers położonej nad kanałem burgundzkim – we Francji. W chwili narodzin Katarzyny rodzina liczyła ośmioro dzieci. Nieco później urodziły się jeszcze dwie dziewczynki. W rodzinie panowała wielka miłość – pierwsze miejsce zawsze zajmował Pan Bóg. Każdego wieczoru wszyscy gromadzili się na wspólnej modlitwie. Mama Ludwika Labouré umarła mając 42 lata, kiedy Katarzyna skończyła zaledwie dziewięć lat. Wówczas właśnie Katarzyna powierza się bezgranicznej miłości Maryi. Mówiła do Niej: Ciebie obieram sobie za Matkę. Starsza siostra Maria wstąpiła do Sióstr Miłosierdzia, a Katarzyna prowadziła dom i zajmowała się gospodarstwem. W 1818 roku przystąpiła do pierwszej Komunii Świętej.

Kiedy Katarzyna poznała Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia postanowiła pójść w ślady siostry, lecz ojciec nie zgodził się na to by została zakonnica. Katarzyna wyjechała do swojego brata do Paryża, gdzie prowadziła restaurację. Pracowała tam przez cały rok. Potem wyjechała do Chatillon. Dowiedziawszy się, że w mieście jest dom Sióstr Miłosierdzia, udała się do niego. Coraz bardziej utrwalało się w niej postanowienie wstąpienia do tego zgromadzenia. Wreszcie kategorycznie postanowiła zostać siostrą miłosierdzia, udało się jej nawet przekonać ojca. Na początku 1830 roku rozpoczęła swój postulat w Chatillon. Trzy miesiące później 21 kwietnia 1830 roku przekroczyła wielką bramę Domu Macierzystego Sióstr Miłosierdzia w Paryżu przy Rue du Bac by odbyć w nim czas formacji.

Świadectwo św. Katarzyny

27 listopada 1830 roku: Była sobota przed pierwszą niedzielą Adwentu, godzina 17.30. W czasie modlitwy po przeczytaniu tekstu rozmyślania wydało mi się, że słyszę szmer od strony chóru. Spojrzawszy w tym kierunku zauważyłam Najświętszą Pannę. Stała w jedwabnej sukni w kolorze jutrzenki. Stopy jej spoczywały na kuli, której widziałam zaledwie połowę, w rękach wzniesionych na wysokości piersi, trzymała lekko kulę, oczy wzniesione ku niebu. Jej postać była niezwykle piękna, nie umiałabym jej opisać. Nagle zauważyłam na jej palcach pierścienie wysadzane klejnotami, z których jedne były większe inne mniejsze. Rzucały one promienie, jedne piękniejsze od drugich. Nie potrafię wyrazić tego, czego doświadczyłam i co widziałam: piękna i niezwykłego blasku promieni. Głos wewnętrzny mówił mi: Te promienie to symbole łask, jakie udzielam osobom, które mnie o nie proszą. Dziecko moje lubię udzielać łask. Następnie wokół Najświętszej Panny utworzył się jakby owalny obraz, gdzie widniały słowa, wypisane złotymi literami: "O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy". I dał się słyszeć głos: Postaraj się o wybicie Medalika na ten wzór. Wszystkie osoby, które będą go nosić, otrzymają wiele łask. Łaski będą obfite dla tych, którzy będą go nosić z ufnością. W jednej chwili wydało mi się, że obraz się odwrócił. Zobaczyłam drugą stronę Medalika: litera "M" z krzyżem powyżej, niżej dwa serca, jedno otoczone koroną, a drugie przebite mieczem, wokół było dwanaście gwiazd. Oto misja, jaką Bóg chciał powierzyć siostrze Katarzynie – ogłosić światu przywilej Niepokalanego Poczęcia Maryi. Pomimo różnych problemów udało się wybić pierwsze Medaliki w maju 1832 roku.

Cudowny Medalik

Początki Cudownego Medalika związane są z objawieniami Matki Bożej, jakie miały miejsce w Paryżu w 1830 r. w kaplicy Miłosierdzia Bożego przy ulicy du Bac. Niepokalana objawiła się Siostrze Miłosierdzia, św. Katarzynie Labouré, powierzając jej misję wybicia medalika według podanego wzoru. Święta usłyszała słowa: Postaraj się o wybicie Medalika na ten wzór. Wszystkie osoby, które będą go nosić, otrzymają wiele łask. Łaski będą obfite dla tych, którzy będą go nosić z ufnością. Tak rozpoczęła się historia pewnego niezwykłego daru nieba dla ludzkości – historia Cudownego Medalika. Na całym świecie istnieją liczne świadectwa łask uzyskanych za pośrednictwem Matki Bożej od Cudownego Medalika: przemiany duchowe, uzdrowienia, ulga w cierpieniu, obrona ubogich, ochrona przed wypadkami i niebezpieczeństwami i wiele innych.

O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciół Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.

Drugą część tej modlitwy zaproponował św. Maksymilian Maria Kolbe, widząc jak wielu przeciwników Kościoła Świętego stara się zniszczyć prawdziwą wiarę na ziemi.

Św. Maksymilian Maria Kolbe

Propagatorem Cudownego Medalika był św. Maksymilian Maria Kolbe – kapłan i męczennik, założyciel Rycerstwa Niepokalanej. Rozpowszechniał on ten Medalik zarówno wśród katolików, jak i wśród niewierzących. Cudowny Medalik również dzisiaj mnoży swe cudowne działania. Szkoda tylko, że tak wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z jego istnienia i szuka pomocy nie tam, gdzie naprawdę można ją odnaleźć. Wszyscy potrzebujemy obfitych łask, szczególnie w tych trudnych i pełnych zamętu czasach. Dlatego powinniśmy prosić Matkę Bożą o łaski potrzebne w naszym życiu, w życiu naszych bliskich, przyjaciół, znajomych i obcych ludzi.

Nawrócenia i uzdrowienia

Medalik rozpowszechnił się natychmiast w sposób cudowny. Dokonywały się za jego pośrednictwem niezliczone nawrócenia i uzdrowienia, ludzie doznawali szczególnej opieki Matki Bożej. Jest on noszony przez miliony ludzi. Nawet osoby, które oddaliły się od Boga lub nie zostały obdarzone łaską wiary, dzięki noszeniu tego Medalika otrzymywały szczególną łaskę nawrócenia. Osoby obdarzone dzięki niemu łaskami nazwały go Cudownym Medalikiem i takim mianem jest określany na całym świecie. Medalik Najświętszej Maryi Panny powinniśmy nosić z ufnością dziecka, które zawsze przy sobie ma zdjęcie swojej mamy. Dajemy przez to wyraz naszej dziecięcej ufności, czci i miłości dla Maryi, naszej Matki Niebieskiej. Najświętsza Maryja Panna przedstawiła ten Medalik podczas objawienia uznanego oficjalnie przez Kościół. Od tego czasu wielu ludzi otrzymywało mnóstwo łask.