XXXIII Niedziela Zwykła 19 listopada 2017

07:30

P.: Za ++ Jana Więckowskiego w rocznicę urodzin, rodziców Jadwigę i Władysława, teściów Agnieszkę i Pawła Kempa, Witolda Kempa, Agnieszkę Pietrucha, Gertrudę Lukoszek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

09:00

K.: Za ++ Romana Kopyto, Stefana i Cecylię Jamrozek, ich synów Mariana i Andrzeja, dziadków, pokrewieństwo Kopyto i Jamrozek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

10:00

Za + żonę Justynę Skubała w rocznicę śmierci.

11:30

P.: Suma odpustowa: 1. W intencji żyjących i zmarłych Parafian

2. W intencji żyjących i zmarłych, budowniczych i ofiarodawców naszego kościoła.

15:00

P.: Nieszpory.

poniedziałek 20 listopada 2017 - Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego.

16:30

K.: (szkolna i młodzieżowa) Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MB Częstochowskiej i św. Jana Pawła II z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie w rodzinie Mańka oraz dla pokrewieństwa.

17:15

P.: (młodzieżowa) 1. Za + Annę i Henryka Grabiński, Małgorzatę Mańka, z rodzin Grabiński, Kaczmarzyk, Mańka, Krawczyk, Jędras oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

2. Za ++ Otylię i Romana Kaczmarzyk.

wtorek 21 listopada 2017 - Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny.

16:30

K.: Za + Alfreda Bronder w 30-ty dzień po śmierci.    

17:15

P.: Za ++ Rudolfa Czerpek w 5-tą rocznicę śmierci, żonę Marię, Martę i Jana Rubiś, Marię i Wilhelma Czerpek oraz pokrewieństwo.

środa 22 listopada 2017 - Wspomnienie św. Cecylii.

07:00

P.: W intencji żyjących i zmarłych Parafian.

czwartek 23 listopada 2017

17:15

P.: (szkolna) W intencji żyjących i zmarłych czcicieli św. O. Pio. Nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała.

18:00

S.: Za ++ rodziców Marię i Piotra Pieprzyca, siostry Cecylię i Gertrudę, braci Alfreda i Józefa, bratową Marię, szwagra Ewalda, siostrzeńców Jerzego i Waldemara, Gertrudę Szyja oraz z rodziny.

piątek 24 listopada 2017 – Wspomnienie św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana, i Towarzyszy.

15:00

P.: Koronka do Miłosierdzia Bożego.

16:30

K.: Za + Floriana Kubica w pierwszą rocznicę śmierci.

17:15

P.: Za ++ Jadwigę, Tadeusza i Mariana Golis, Ewę Pradela, Andrzeja Paludkiewicz, dziadków z obu stron, pokrewieństwo Małek i Golis oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

18:00

S.: (szkolna i młodzieżowa) Za + matkę Justynę Skubała.

sobota 25 listopada 2017

15:00

P.: Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Katarzyny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie dla Ireny Parys z okazji 70-tej rocznicy urodzin. (TD).

15:30

P.: Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Katarzyny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże, Dary Ducha Świętego zdrowie dla Mariusza Benna z okazji 13-tej rocznicy urodzin oraz dla całej rodziny. (TD)

16:00

P.: Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do sakramentu pokuty.

17:00

P.: 1. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Katarzyny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie dla Bogusława Koza z okazji 60-tej rocznicy urodzin oraz dla całej rodziny. (TD).

2. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Katarzyny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie dla Elżbiety i Jana Wichary z okazji 60-tej rocznicy urodzin. (TD).

18:00

S.: Za ++ z rodzin Weber.

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata - niedziela 26 listopada 2017

07:30

P.: Za ++ Rozalię Benna w pierwszą rocznicę śmierci i  rocznicę urodzin, jej męża Alojzego, Jana i Florentynę Benna, Klarę i Franciszka Ulfik, pokrewieństwo z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

09:00

K.: Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MB Częstochowskiej i św. Jana Pawła II z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie dla Agnieszki i Augustyna Matysek z okazji 69-tej rocznicy ślubu. (TD).

10:00

S.: Za ++ Stefana Sowa, babcię Franciszkę Krawczyk, Mariana Rajnoga, z rodzin Rajnoga i Sowa.

11:00

P.: 1. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Katarzyny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie dla Marii Kołodziejczyk z okazji 80-tej rocznicy urodzin. (TD).

2. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Cecylii z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie dla organistów, scholi, kantorów, oraz za ++ organistów i chórzystów.

15:00

P.: Nieszpory.

poniedziałek 27 listopada 2017

16:30

K.: (szkolna i młodzieżowa) Za ++ Gintera Niemczyk, rodziców, rodzeństwo, Wiktora, Agnieszkę, Jana i Irenę Swoboda.

17:15

P.: (młodzieżowa) Za ++ syna Mirosława Wróblewskiego, rodziców Marię i Hermana Szreter, brata Czesława, Józefa Hasaniak, pokrewieństwo oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

wtorek 28 listopada 2017

16:30

K.: Za ++ męża Jerzego, wnuka Rafała, rodziców Karola i Barbarę, Magdalenę i Wiktora Spik, Łucję i Jana Mazoń, rodzeństwo i pokrewieństwo.

17:15

P.: Za ++ ojca Stefana Kempa, dziadków z obu stron.

środa 29 listopada 2017

07:00

P.: Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Katarzyny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże, zdrowie i Dary Ducha Świętego w rodzinie Piosek.

czwartek 30 listopada 2017 - Święto św. Andrzeja.

17:15

P.: (szkolna) Za ++ Jerzego Koniecznego, rodziców Ewę i Czesława, Rozalię, Franciszka i Edwarda Panek, Genowefę i Zenona Jańta, Łucję i Eugeniusza Lukoszek, Mieczysława i Leszka Konieczny, dziadków, pokrewieństwo oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

18:00

S.: Za + matkę Łucję Maziec w rocznicę urodzin.

piątek 1 grudnia 2017

16:30

K.: Za ++ matkę Agnieszkę Polińską w rocznicę urodzin, ojca Mariana, dziadków, pokrewieństwo Kopyto i Poliński. Nabożeństwo do NSPJ.

17:15

P.: Za ++ męża Michała Kopyto, rodziców Jana i Franciszkę, ich dzieci, Ryszarda i Agnieszkę Koza, Rozalię Kania, z rodzin Kopyto, Koza i Pradela. Nabożeństwo do NSPJ.

18:00

S.: (szkolna i młodzieżowa) Za + syna Bogdana Pieprzyca w 12-tą rocznicę śmierci,.  Nabożeństwo do NSPJ.

sobota 2 grudnia 2017

07:30

P.: Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Msza Św. W intencji żyjących i zmarłych członków Żywego Różańca i Apostolatu Maryjnego oraz ich rodzin.

16:00

P.: 1. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Katarzyny o zdrowie, bł. Boże i Dary Ducha Świętego dla rocznego dziecka Filipa Płonka, rodziców i chrzestnych.

2. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Katarzyny o zdrowie, bł. Boże i Dary Ducha Świętego dla rocznego dziecka Julii Dworak, rodziców i chrzestnych.

17:00

P.: 1. Za ++ syna Dawida Wichary w rocznicę śmierci, rodziców Józefa i Martę Kołodziejczyk, Piotra i Teresę Wichary, brata Romana Kołodziejczyk, dziadków, pokrewieństwo z obu stron.

2. Za + Edmunda Sleziona w pierwszą rocznicę śmierci.

18:00

S.: Za + Augustyna Zazgórnik.

I Niedziela Adwntu 3 grudnia 2017

07:30

P.: Za ++ ojca Jerzego Godzik w pierwszą rocznicę śmierci oraz matkę Anielę.

09:00

K.: Za ++ żonę Adelajdę, rodziców Jana i Anastazję Kopyto, 2 braci, 3 siostry, teściów Antoniego i Annę Maniurka, szwagra Zygfryda, szwagierkę Helenę oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

10:00

S.: Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Barbary o zdrowie i bł. Boże dla górników, ich rodzin oraz za ++ górników.

11:00

P.: Za ++ Irenę Tomczak oraz Mariannę, Feliksa i Józefa Gruszczyński.

15:00

P.: Nieszpory. (błogosławieństwo wieńców adwentowych, lampionów i opłatków)